0333407802 0983737524

TẦM NHÌN -SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

26/02/2019 | Cập nhật bởi : admin

TẦM NHÌN

 • Trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP hàng đầu Việt Nam.

SỨ MỆNH

 • Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP trên phạm vi toàn quốc
 • Tạo ra giải pháp SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP tổng thể, trọn gói, tích hợp, đáp ứng yêu cầu của khách hàng
 • Sở hữu, vận hành và khai thác những trung tâm SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP hàng đầu cả nước

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Cải tiến liên tục: Văn hóa và động lực để phát triển
 • Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng phát triển
 • Tôn trọng: Luôn tôn trọng khách hàng, nhân viên & đối tác
 • Chăm sóc: Chăm sóc khách hàng luôn là mối quan tâm hàng đầu
 • Trách nhiệm: Luôn có trách nhiệm với những dịch vụ mà mình cung cấp

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 • Tập trung mở rộng, phát triển bền vững ngành nghề cốt lõi của Công ty
 • Hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP toàn quốc, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố trọng điểm
 • Đầu tư vào các Công ty có tiềm lực về tài chính, cơ sở vật chất nhằm bổ trợ và gia tăng chuỗi cung ứng dịch vụ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
 • Liên kết với các doanh nghiệp cùng ngành để mở rộng cơ sở hạ tầng, hợp tác với phương châm đôi bên cùng có lợi
 • Đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng thông qua việc tối ưu hóa chất lượng dịch vụ của Công ty
 • Ứng dụng hệ thống quản trị doanh nghiệp, quản trị dịch vụ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP tiên tiến