0333407802 0983737524

Thực đơn

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP TRANG LINH 

NGOÀI RA CÔNG TY CÒN CUNG CẤP NHỮNG SUẤT ĂN CHIỀU.

1- THỰC ĐƠN MÓN NƯỚC

 • Bánh canh
 • Bún bò huế
 • Bún riêu
 • Hủ tiếu
 • Phở
 • Mì nước…

2- THỰC ĐƠN MÓN CHAY

 • Bánh canh
 • Bún bò huế
 • Bún riêu
 • Hủ tiếu
 • Phở
 • Mì nước…